What's on

Sportfëscherveräin

Menu

Plats & boissons Prix
Soupe de poisson 11 €
Vin chaud (blanc) (2€ de consigne) 7 €
Eau minérale (1€ de consigne) 3 €
Fanta (1€ de consigne) 3 €
Coca (1€ de consigne) 3 €

1947 huet sech een Hand voll Fëscher zesumme fonnt, fir zu Wormer e Fëscherclub ze grënnen. Niewent de sportleche Competitiounen, huelen sech déi 41 Memberen och mol gär Zäit fir déi méi geselleg Momenter. Mir freeën eis driwwer, datt si beim WLE matmaachen an eis mat enger herrlecher Fëschzopp a Glühwäi beglécken.